Thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Cập nhật 06/12/2017

Vì một lý do nào đó, thương nhân nước ngoài muốn đóng cửa văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam. Thủ tục pháp lý đóng cửa văn phòng đại diện công ty nước ngoài như sau.

Thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam chia làm 2 bước như sau:

Thủ tục đối với cơ quan thuế

 • Tờ khai quyết toán.
 • Giấy xác nhận lương (có công ty mẹ xác nhận)
 • Bảng kê số ngày cư trú
 • Bảng tính chi tiết thuế thu nhập cá nhân
 • Chứng từ nộp thuế
 • Hợp đồng thuê nhà
 • Hộ chiếu của trưởng văn phòng chứng thực
 Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên làm việc tại văn phòng:
 • Tờ khai quyết toán
 • Bảng tổng hợp thu nhập
 • Bảng chi tiết thu nhập
 • Giấy ủy quyền quyết toán
 • Chứng từ nộp thuế
 • Trường hợp BHXH và BHYT do người lao động tự chi trả phải nộp chứng từ BHXH hoặc quyết toán BHXH
 • Quyết định nghỉ việc của nhân viên
 • Làm thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD ( do công ty mẹ ký tên, đóng dấu)
 • Thanh toán các khoản nghĩa vụ đối với người lao động, trụ sở
 • Làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng và tất cả nhân viên làm việc tại văn phòng đến thời điểm đóng cửa
 • Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khác theo quy định của pháp luật ( nếu có)

Thủ tục và hồ sơ giải thể hoạt động của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 • Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
 • Bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối với trường họp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)
 • Giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam
 • Hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng Văn phòng và các nhân sự của Văn phòng đại diện
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động
 • Hợp đồng thuê địa điểm và Biên bản thanh lý Hợp đồng của Văn phòng đại diện
 • Văn bản xác nhận đã hoàn tất các khoản nợ
 • Giấy ủy quyền
 • Thanh lý hợp đồng thuê trụ sở
 • Giấy xác nhận đã trả dấu
 • Thông báo về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD
 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện hoặc Bản sao văn bản của Sở Công thương không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối với Trường hợp hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Sở Công thương đồng ý gia hạn)
 • Các giấy tờ khác có liên quan

Dịch vụ tư vấn thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 • Tư vấn cho quý vị về các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục
 • Soạn thảo hồ sơ
 • Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước
 • Theo dõi tiến trình hồ sơ được xử lý hồ sơ

Legal Ant cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện.Liên hệ với chúng tôi 0902 183 755

Thủ tục thay đổi tên văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Trong quá trình hoạt động Văn phòng đại diện (VPDD) của công ty nước ngoài có nhu cầu thay đổi...