Tư vấn thủ tục thông báo hoạt động của văn phòng đại diện sau khi thành lập

Cập nhật 16/11/2016

Sau khi được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, để có thể hoạt động chính thức, văn phòng đại diện sẽ phải nộp thông báo hoạt động tới Sở Công thương – nơi cấp giấy phép văn phòng đại diện.

văn phòng đại diện công ty nước ngoài Thông báo hoạt động văn phòng đại diện

Quy định pháp luật về thông báo hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài

  • Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, Văn phòng đại diện phải đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp về những nội dung sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở của Văn phòng đại diện

– Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài;

– Người đứng đầu Văn phòng đại diện;

– Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;

– Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện.

  • Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày được cấp phép, Văn phòng đại diện phải chính thức hoạt động và thông báo cho Sở Công thương về việc mở cửa hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.

Hồ sơ thông báo hoạt động bao gồm:

– Thông báo hoạt động của văn phòng đại diện;

– Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc nhận đăng thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện;

– Bản sao chứng nhận thông báo sử dụng mẫu dấu trên cơ sở dữ liệu quốc gia;

– Bản sao  giấy đăng ký mở tài khoản của Văn phòng đại diện;

– Bản sao các tài liệu bao gồm: thị thực nhập cảnh, hợp đồng lao động của người đứng đầu Văn phòng đại diện; sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), hợp đồng lao động của lao động Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện; hộ chiếu, thị thực nhập cảnh, hợp đồng lao động của lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện.

Các quy định của nhà nước luôn có sự thay đổi tại từng thời điểm. Chính vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Một số dịch vụ nổi bật khác của Legal ANT:

  • Công văn nhập cảnh
  • Giấy phép lao động-thẻ tạm trú cho người nước ngoài
  • Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam
  • Giấy phép đầu tư, thành lập công ty nước ngoài