Tư vấn và hỗ trợ việc bổ sung, thay đổi tên ngành, nghề kinh doanh

Cập nhật 10/07/2018

Trong một môi trường kinh tế năng động, phát triển như hiện nay việc thực hiện chiến lược mở rộng( bổ sung ), thay đổi tên ngành  nghề kinh doanh của doanh nghiệp là một yếu tố cần thiết để tạo điều kiện cho sự phát triển hơn nữa công ty, doanh nghiệp

  Công ty TNHH Legal ANT giới thiệu trình tự, thủ tục thay đổi, bổ sung tên nhanh nghề kinh doanh cho khách hàng

Căn cứ pháp lý :

Điều 34, Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định về đăng ký, bổ sung thay đổi nhanh, nghề kinh doanh

Hồ sơ, thủ tục tiến hành bao gồm :

 1. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh do người đại diện theo Pháp luật ký

Nội dung thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế)

 1. Ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung hoặc thay đổi
 2. Họ tên, chữ ký của người đại diện theo Pháp luật của Doanh nghiệp
 • Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền
 • Trường hợp thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm xác nhận hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của Pháp luật chuyên ngành
 1. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh do chủ tịch Hội đồng thanh viên ký đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Quyết định của Hội đồng Quản trị do chủ tịch Hội đồng Quản trị ký
 2. Biên bản họp của Hội đồng thanh viên về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh có chữ ký của Hội đồng thanh viên dự họp và đóng dấu treo của công ty
 3. Doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định thì nộp kèm văn bản xác nhận pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành kinh doanh
 4. Doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm bản sao chứng chỉ hành nghề và chứng minh nhân dân của người có chứng chỉ theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định 139/2007 /NĐ-CP của Chính phủ
 5. Xuất trình bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế

Lưu ý: – Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty

 • Số bộ hồ sơ phải nộp : 1 bộ
 • Thời hạn giải quyết : 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Nếu có bất cứ thắc mắc, vấn đề nào cần giải đáp có thể liên hệ tới văn phòng đại diện công ty chúng tôi

Địa chỉ: số 173, phòng 201 đình thôn, mỹ đình, nam từ liêm, hà nội

Hotline: 0902.183.755

024.6262.6221

Email: visathetamtruhanoi@gmail.com

Gmail: info@legalviet.com